نشانی

شهریار- شهر جدید اندیشه، بازاربزرگ ایرانی اسلامی- سرای شمس تبریزی- طبقه اول- واحد 273

تلفن

27 39 35 65
36 50 55 65

موبایل

87  45 845 0912

e-mail

mohsen_647@yahoo.com