1

جمع آوری اطلاعات

هدف:
جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوطه و بکارگیری آنها به گونه ای که به پیشبرد تحقیقات کمک کند.
روش:
تحقیقات بصری و میدانی، مطالعات مردم شناسی، تحقیقات و آنالیزهای تحقیقات بصری و میدانی تحقیقات و آنالیزهای تجربی، پرسشنامه و مصاحبه، تحقیقات گروهی، نموداری، رفتار شناسی، فرصت شناسی و سناریو نویسی
2

ایده پردازی

هدف:
توسعه طیف متنوعی از طرح های اولیه و ایده پردازی به گونه ای که با اهداف پروژه هم راستا باشند.
روش:
طوفان مغزی، طراحی ، ماکت سازی، طراحی گرافیکی، مدل سازی سه بعدی، ارزیابی ارگونومیکی، طراحی عملکردی
3

طراحی فنی -مهندسی

هدف:
طراحی جزییات بر اساس مسائل فنی
روش:
بررسی واتمام جزییات طرح نهایی و نمونه سازی، تست و آنالیزهای فیزیکی
4

شبیه سازی و نمونه سازی

هدف:
تست عملکردی و مونتاژ قطعات ، عیب یابی و رفع مشکلات فرمی و عملکردی
روش:
بررسی واتمام جزییات طرح نهایی و نمونه سازی، تست و آنالیزهای فیزیکی
5

تولید

هدف:
جمع آوری اطلاعات از تولید کنندگان و فروشندگان برای اطمینان از قابل ساخت بودن محصول.
روش:
مرور مراحل اولیه و ثانویه تولید و امکان سنجی تولید از نظر ابزارها و دستگاه های تولید و تولید اولیه محصول.
جمع آوری اطلاعات، متدولوژی
ایده پردازی، متدولوژی
طراحی فنی- مهندسی، متدولوژی، طراحی محصول
نمونه سازی، شبیه سازی، نمونه سازی سریع
تولید، طراحی محصول ، متدولوژی