ما با ایده های شما جــــان می دهیم

طراحی محصول فرآیندی است خلاقانه که از مرحله تشخیص نیاز و صورت مسئله شروع شده و تا رسیدن محصول نهایی بدست مخاطب یا کاربرچه در قالب یک محصول فیزیکی و یا چه درقالب یک محصول نرم و یا ترکیبی ازهر دو ادامه می یابد . گروه طراحی محصول کندوس با احترام به نظرات کارفرما ، در قالب یک قرداد دو طرفه بین کارفرما و مجری ، پروژه مورد قرداد را  از لحاظ موارد اجرا و زمان اجرا فازبندی نموده و تا جایی که ممکن است بر اساس خصوصیات و ویژگیهای خاص  پروژه، مراحل و سیر تکاملی فرآیند پروژه  را چه بصورت دورکاری و یا چه به صورت حضور در محل به سمع و نظر کارفرما می رساند.

گروه طراحی و تولید کندوس در راستای حمایت از کالای داخلی براین باور هست تا با نهادینه کردن تفکر و فلسفه طراحی در کل فرآیند آفرینش و خلق محصول ، بتواند این حلقه گم شده و کمتر توسعه یافته در فرآیند تولید کالای داخلی را بازآفرینی کرده تا گام مهمی در رویکرد صادارت محور بودن محصولات داخلی داشته باشد.

استودیوی طراحی و تولید کندوس بر این باور هست که مفهوم طراحی صنعتی  هنوز شفافیت و کارایی لازم را در بین صنایع کشور پیدا نکرده است و لذا در این راستا تلاش این گروه بر این است تا با برگزاری سیمنارها و ورکشابهای آموزشی با صنایع گوناگون، تا حدودی  خلا بین طراحی و تولید  را به نوبه خود جبران نماید.

نشت یاب هوشمند پریجاپلاس
دستگاه حضورغیاب
100%

طراحی استایل و فرم

100%

طراحی فنی

72%

تحقیق و توسعه

80%

برندینگ

90%

مشاوره تولید

75%

مشارکت در ساخت و تولید