نمونه سازی و شبیه سازی پیش تولید

نمونه سازی سریع

کارگروه تخصصی نمونه سازی کندوس در راستای نیازهای صنایع مختلف با به کار گیری بروزترین فناوریها و تکنولوژیهای روز دنیا در زمینه نمونه سازی و شبیه سازی قطعات قبل از تولید، افتخار دارد تا با مشاوره تخصصی رایگان قبل از نمونه سازی تا حصول بهترین نتیجه ممکن در زمینه ساخت نمونه بی عیب و نقص تلاش نماید

90%

تکنولوژی SLS

81%

SLA

72%

FDM

80%

SLM