ما با ایده های شما جان می دهیم

طراحی محصول فرآیندی است خلاقانه که از مرحله تشخیص نیاز و صورت مسئله شروع شده و تا رسیدن محصول نهایی بدست مخاطب یا کاربر چه در قالب یک محصول فیزیکی و یا چه در قالب یک محصول نرم و یا ترکیبی از دو ادامه می یابد .گروه طراحی محصول کندوس با احترام به نظرات کارفرما ، در قالب یک قرداد دو طرفه بین کارفرما و مجری ، پروژه مورد قرداد  از لحاظ موارد اجرا و زمان اجرا فازبندی نموده و تا جایی که ممکن است بر اساس خصوصیات پروژه مراحل و سیر تکاملی فرآیند پروژه  را چه بصورت دورکاری و یا چه به صورت حضور در محل به سمع و نظر کارفرما می رساند.

100%

طراحی استایل و فرم

100%

طراحی فنی

72%

تحقیق و توسعه

80%

برندینگ

90%

مشاوره تولید

75%

مشارکت در ساخت و تولید