پروژه های انجام شده

انکوباتور پرتابل نوزاد
انکوباتور پرتابل نوزاد
FAP-SENSE5
دستگاه تست عملکرد کنتور آّب
دستگاه نشت یاب اکوستیک آب
دستگاه نشت یاب اکوستیک آب
تاکسمتر
کنترل تردد مسافر
دستگاه حضور غیاب، دستگاهاثر انگشتی
دستگاه حضور غیاب
دستگاه تشخیص چهره- حضورغیاب- کنترل تردد
انکوباتور تجهیزات احیای نوزاد
کنترل تردد حضور غیاب مدیریت پرسنل
ایمنی حمل و نقل راهسازی
تجهیزات پزشکی
دستگاه وارمر نوزاد
اتوماسیون آسانسور
اتوماسیون آسانسور
انکوباتور پرتابل نوزاد
انکوباتور پرتابل نوزاد
انکوباتور پرتابل نوزاد
انکوباتور پرتابل نوزاد
انکوباتور پرتابل نوزاد
انکوباتور پرتابل نوزاد
انکوباتور پرتابل نوزاد
انکوباتور پرتابل نوزاد
انکوباتور پرتابل نوزاد
انکوباتور پرتابل نوزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *